XBEE breekt water af en helpt problemen voorkomen

XBEE bevat natuurlijke oppervlakte-actieve stoffen die de oppervlaktespanning tussen watermoleculen verbreken.

In brandstoffen is per definitie altijd een hoeveelheid water aanwezig, dit komt doordat brandstoffen (in meer of minder mate) hygroscopisch zijn en dus water aantrekken. Alleen al door temperatuurschommelingen in de opslagtank ontstaat condenswater dat deels in de brandstof zal worden opgenomen maar ook vrij water onder in de tank kan vormen.

Watermoleculen zijn polair en hebben daardoor de eigenschap aan elkaar te binden en zo grotere hoeveelheden vrij water te vormen. Dit is handig wanneer het water kan worden afgetapt of op een andere manier verwijderd maar in de praktijk is dit vaak lastig en vereist een goede monitoring en opvolging.

XBEE verbreekt de oppervlaktespanning tussen watermoleculen en breekt op deze manier waterclusters geleidelijk af tot minuscule deeltjes. Deze kleine waterdeeltjes die niet meer als water kunnen worden gedetecteerd worden vervolgens tot zweving gebracht in de brandstof zodat ze worden uitgefilterd of verbrandt.

Het probleem van water in brandstoffen

Bacteriologische brandstofproblemen

Een veel voorkomend probleem dat zich door de aanwezigheid van water in dieselolie, MGO, MDO en stookoliën kan voordoen is de manifestatie van bacteriën, schimmels en gisten in de brandstof. Water is (samen met biotoevoegingen in brandstoffen) de voedingsbodem waarop micro-organismen zich kunnen ontwikkelen. Bacteriologische brandstofproblemen (ook wel bacteriebesmettingen of microbiologische vervuilingen genoemd) kunnen ernstige gevolgen hebben waarbij machines, vaar- en voertuigen kunnen stilvallen en schade kunnen oplopen.

Ethanolproblemen 

Ook in benzines kan water zeer vervelende problemen geven, met name nu aan benzines (ook de dure premium brandstoffen) een percentage ethanol wordt toegevoegd. Ethanol is een alcohol en heeft een enorm sterke aantrekkingskracht op water. Ethanol is zo sterk hygroscopisch dat het als een spons water aan de lucht onttrekt. De ethanol bindt fysiek met het water wat de prestaties van de brandstof verslechtert en bij aanwezigheid van meer dan 0,5% water in de brandstof zal leiden tot het uitzakken van een deel van de ethanol. Daardoor ontstaan er twee brandstofmengsels die beiden voor problemen zorgen; moeilijk of niet starten, slecht lopen, hoog verbruik, uitvallen en zelfs schade.

Onderzoek door laboratorium Intertek

Uit onderzoek verricht door het onafhankelijke laboratorium Intertek in juli 2016 blijkt duidelijk het effect van XBEE op water in brandstoffen.

Uit een eerste analyse van een monster dieselolie EN590 bleek dat er 80mg/kg (ppm) water in de brandstof aanwezig was. Na toevoeging van XBEE aan hetzelfde brandstofmonster werd na 7 dagen opnieuw het watergehalte bepaald en bleek dit met maar liefst 12,5% te zijn afgenomen naar 70mg/kg (ppm).

Belangrijk om op te merken is dat deze analyse heeft plaatsgevonden op een afgesloten brandstofmonster in een geconditioneerde omgeving; het water kan het monster niet hebben verlaten. Door XBEE is dus 12,5% van het aanwezige water zover tot een moleculair niveau afgebroken dat het niet langer detecteerbaar is. Daarnaast zal ook een deel van de resterende 70ppm water in de brandstof zijn opgenomen.

Minder kosten en meer rendement door toepassing van hightech enzymtechnologie