• +31(0)85 - 303 48 90

Elimineert bacteriën,

schimmels en gisten

Minder kosten

en meer rendement

Gecertificeerd

erkend & aanbevolen

Voordelen

De voordelen en het rendement van XBEE

De geavanceerde enzymtechnologie maakt XBEE zeer effectief en geeft het een enorm breed werkingsspectrum. De effectiviteit en brede inzetbaarheid van XBEE zorgen voor een geweldig rendement op uw investering.

Wat is het rendement van XBEE? Dat is niet in één zin te zeggen; XBEE wordt voor zoveel verschillende toepassingen ingezet dat naast een brandstofbesparing of emissiereductie voor veel klanten het rendement ook in continuïteit en verlaagde onderhoudskosten zit.

Meer duidelijkheid over het rendement van XBEE? Kijk dan bij onze referenties en lees wat zij ervaren!

Reduceert het brandstofverbruik

De enzymen in XBEE optimaliseren brandstoffen waardoor deze efficiënter en vollediger verbranden. Dit leidt tot een aanmerkelijk lager brandstofverbruik.

Reduceert de uitstoot van schadelijke gassen en roet

Door een optimalisatie van het verbrandingsproces worden emissies van schadelijke gassen en roet significant verminderd.

Verhoogt de cetaanindex en het motorvermogen

Een geoptimaliseerd brandstofmengsel met een hogere cetaanindex ontbrandt sneller en efficiënter en levert meer vermogen.

Reinigt tanks, brandstofsystemen en motoren

De XBEE enzymtechnologie reinigt het gehele brandstofsysteem van tank tot motor. Onzuiverheden in het brandstofsysteem en koolafzettingen in de motor worden afgebroken en afgevoerd.

Reduceert onderhoudskosten

Een schoon systeem, stabiele brandstof en een optimaal verbrandingsproces dragen bij aan lagere onderhoudskosten en verlengen de levensduur van tanks, brandstof- en roetfilters, inspuitsystemen en overige motorcomponenten.

Breekt water in brandstoffen af

De enzymen in XBEE verbreken de oppervlaktespanning tussen watermoleculen waardoor deze worden afgebroken en geleidelijk in minuscule deeltjes worden afgevoerd.

Verhelpt en voorkomt bacterieproblemen

Micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten worden door XBEE onschadelijk gemaakt en afgevoerd, dit voorkomt brandstofproblemen en daarmee het blokkeren van filters, schade en stilstand.

Conditioneert brandstoffen voor opslag

De XBEE enzymen optimaliseren de brandstof en houden deze in topconditie waardoor de brandstof lang houdbaar wordt. Ideaal wanneer u uw brandstofvoorraad, machine, vaar- of voertuig een langere periode niet gebruikt.

Welk rendement kunt u van XBEE verwachten?

Bij gebruik van XBEE is het te verwachten rendement afhankelijk van de toepassing en bedrijfsomstandigheden. Des te efficiënter een verbrandingsproces in een motor verloopt des te groter het resultaat. Ook wanneer een motor een zware belasting bij een laag of vaak wisselend toerental kent (bijvoorbeeld bij grondwerken) is de te realiseren brandstofbesparing en emissiereductie vaak groter dan bij een continue gematigde belasting zoals in het wegtransport.

Op basis van de vele onderzoeken, testen en klantervaringen kunt het onderstaande rendement van XBEE verwachten. Voor een nog beter inzicht in het rendement van XBEE verwijzen wij u ook graag naar onze referenties!

4 – 11%

Brandstofbesparing

4 – 11%

Emissiereductie voor CO2

10 – 20%

Emissiereductie voor NOx

30 – 40%

Emissiereductie voor roet

Naast een brandstofbesparing en emissiereductie kunt u door de hogere brandstofkwaliteit een besparing op uw onderhoudskosten verwachten en onverwachte stilstand verminderen.

Top