Veolia Transport

Om de emissies van haar bussen te verminderen besloot Veolia Transport in Frankrijk tot een gedegen test met XBEE additief in de dieselolie. Het onafhankelijke laboratorium Ascal, tegenwoordig onderdeel van Eurofins heeft uitgebreid emissiemetingen uitgevoerd voor en na gebruik van XBEE.

Uit deze metingen wordt duidelijk dat naast een geweldige emissiereductie XBEE ook een forse brandstofbesparing oplevert van circa 10%!

In Frankrijk rijden daarom honderden bussen van Veolia permanent op dieselolie met XBEE.

Meetresultaten Eurofins Ascal

circa -10%

Brandstofverbruik
(%)

-10,53%

CO2-uitstoot
(%)

-23,26%

CO-uitstoot
(mg/Nm³)

-12,40%

NOx-uitstoot
(mg/Nm³)

Afbeeldingen uitlaatsysteem zonder en met XBEE

Minder kosten en meer rendement door toepassing van hightech enzymtechnologie