Aanzienlijke reducties brandstofverbruik en emissies met XBEE

Voor de voortstuwing van diesellocomotieven wordt doorgaans gebruik gemaakt van 2-takt motoren die ook worden gebruikt in de maritieme sector.

XBEE helpt emissies en brandstofverbruik aanzienlijk reduceren. Minder kosten, meer rendement.

Heavy Haul Power International (HHPI)

SGS TüV meet aanzienlijke emissiereducties (roet tot bijna 40%) en brandstofbesparing (6,5%) bij gebruik van XBEE in dieselolie EN590.

Minder kosten en meer rendement door toepassing van hightech enzymtechnologie