Aanbeveling Wärtsilä France

Wärtsilä France heeft in de periode 2002-2003 de werking van XBEE uitvoerig getest aan boord van het Franse passagiersschip ‘Piere Loti’.

Na het afronden van de testperiode van bijna een jaar bleek men zeer aangenaam verrast door de resultaten en werd besloten tot een algehele aanbeveling van het gebruik van de XBEE enzymtechnologie.

Schriftelijke verklaring Wärtsilä France

“Eind maart beëindigden wij het testprogramma met het gebruik van uw product XBEE voor passagiersschip ‘Piere Loti’ en wij delen u hierbij de behaalde resultaten mee.

Gedurende een periode van één jaar (ongeveer 3.500 uur) werkten de twee aandrijfmotoren van het type A12150 SRHI nr. 15790 en 15791 met het XBEE additief in de brandstof en dit tot ieders tevredenheid.

Wij herinneren u eraan dat deze behandelingsmethode voor de brandstof werd gekozen met het oog op de verwijdering van de aanzienlijke koolafzettingen die ontstaan door de werking met lage belastingen met vele toerentalwijzigingen waardoor de motoren na een langere stilstand blokkeren.

Tijdens het volledige verloop van de tests werd een analytische opvolging van het smeermiddel doorgevoerd. Bij aanvang van de behandeling toonde deze een verhoging van de aanwezige kooldeeltjes in het smeermiddel aan (interne reiniging van de motor).

Bijgaand treft u de laatste twee analyses aan van de olie die het bewijs leveren van het uitstekende algemene gedrag van de motoren.

Na afloop van de eenjarige testperiode voerden wij een endoscopie op de cilinders en het uitlaatspruitstuk uit. Tot onze grote verbazing werden wij aangenaam verrast door de volledige afwezigheid van koolproducten op de zuigerkoppen, op de bovenzijde van de cilinderkoppen, op de kop en de moffen van de klep, op de behuizing van de cilinderkop en op het uitlaatspruitstuk.

Door de perfecte reinheid van de bestanddelen hebben wij kunnen concluderen dat XBEE een echt doeltreffende verbetering van de werking van de motoren bewerkstelligde door alle koolproducten te verwijderen.

Hierdoor denken wij dat het gebruik van XBEE de mechanische sterkte en levensduur van de hierboven beschreven onderdelen zal verbeteren en wij gaan dan ook akkoord om onze klanten het gebruik van dit brandstofadditief aan te bevelen.” 

Minder kosten en meer rendement door toepassing van hightech enzymtechnologie