Westward Seafoods – Alaska

Westward Seafoods is een van de grootste visverwerkers in Dutch Harbor, Alaska. Voor de energievoorziening van de fabriek maakt Westward gebruik van drie Wärtsilä generatoren die draaien op een mengsel van 55% kerosine en 45% dieselolie. Daarnaast maakt men gebruik van een omvangrijke boilerinstallatie waarmee stoom wordt gegenereerd voor het steriliseren van verpakkingen bij het inblikken van de vis. Deze boilerinstallatie draait onder meer op de visolie die bij de visverwerking wordt geproduceerd.

De problemen

De voorraad brandstof wordt buiten opgeslagen en voor gebruik in de generatoren naar de dagtanks gepompt die binnen staan. Deze dagtanks staan naast de tanks waarin de visolie wordt opgeslagen. Om stolling van de visolie te voorkomen wordt deze verwarmd en deze warmte straalt af op de dagtanks met brandstof. Door de grote temperatuurverschillen en condensvorming had men doorlopend ernstige problemen door bacterievorming in de brandstoftanks. Om deze bacterieproblemen te beteugelen gebruikte men permanent chemische biocides die door middel van een doseerpomp rechtstreeks in de dagtanks werd toegevoegd.

Het onderhoud van de filterinstallatie voor de visolie was zeer intensief, zo diende de filters tot wel 13 keer per dag te worden schoon gemaakt. Door de vorming van veel sludge en buitensporige roetvorming en koolafzetting in de boilers kon men voor de verbranding maar een beperkte hoeveelheid visolie gebruiken. Het gevolg was dan ook dat men meer visolie produceerde dan voor de boilers kon worden ingezet en als afval diende te worden afgevoerd.

De koolafzettingen in de boilers bedroeg doorgaans 1 tot 2 mm wat meermaals per jaar een week werk in beslag nam om met staalborstels te verwijderen.

Resultaten met XBEE

-11,00%

Rookgastemperatuur
(°C)

-89,42%

CO-uitstoot
(ppm)

-11,49%

NOx-uitstoot
(ppm)

+7,5%

Generatoroutput
(kWh)

Chronologisch verloop na toevoeging XBEE

Hoofdingenieur Lloyd Williams heeft gedurende de periode nadat XBEE is toegevoegd aan de brandstof en visolie doorlopend zijn bevindingen met ons gedeeld welke zeer positief bleken.

De eerste 72 uur

Nadat XBEE middels het doseersysteem aan de brandstof was toegevoegd verdween de uitlaatrook binnen enkele dagen en bleek na 72 uur de NOx-uitstoot te zijn gedaald van 1175 ppm naar 1150 ppm. Tevens bleek de temperatuur van de uitlaatgassen te zijn gedaald met zo’n 10°C wat een belangrijke indicator is voor een efficiëntere verbranding.

De brandstoffilters vingen normaal gesproken ongeveer 3 pond (1,35 kg) sludge af per dag. Na drie dagen toevoeging van XBEE aan de brandstof bleken de filters ruim 4 pond (1,8 kg) per dag aan sludge op te vangen; een duidelijke indicatie van het reinigen van de tanks door de enzymen.

Ook aan de tank met visolie werd XBEE toegevoegd en binnen een paar dagen bleek de frequentie waarmee de filters van de installatie moesten worden gereinigd te kunnen worden teruggebracht van 13 naar 1 keer per dag! Ook bleek al binnen enkele dagen de brandstofconsumptie met ongeveer 9% te zijn afgenomen!

Na 4 maanden

Na vier maanden gebruik van XBEE werden bij regulier onderhoud na 12.000 uur de verbrandingskamer en uitlaatkleppen geïnspecteerd. De technische staf bleek zeer positief verrast doordat er op de motoronderdelen slechts een licht laagje roet aangetroffen werd in plaats van de harde 1-2 mm dikke koolafzetting die men gewoonlijk aantrof. Het schoonmaken van de motorcomponenten kon daardoor binnen een nachtdienst worden gedaan met schoonmaakdoeken in plaats van 5 dagen met staalborstels!

Na 5 maanden

De efficiency van de motoren bleek structureel tussen de 9 en 12% te zijn verbeterd. Om nog meer besparingen te realiseren werd er aan de dieselolie 5% visolie toegevoegd. In deze periode werd het XBEE additief onbedoeld op de proef gesteld doordat er door de olieleverancier een slechte hoeveelheid brandstof werd geleverd met een forse bacteriebesmetting en veel sludge. Er werd besloten de dosering van XBEE tijdelijk te verdubbelen. Binnen 36 uur hadden de enzymen in XBEE de sludge en de bacteriën zover teruggebracht dat deze geen problemen veroorzaakten in het verdere proces. De centrifuge bleef brandschoon.

Na 6 maanden

Na een half jaar gebruik van XBEE werd er opnieuw een emissieanalyse uitgevoerd.

  • De NOx-uitstoot bleek verder te zijn afgenomen van 1175 ppm naar 1040 ppm (-11,5%);
  • koolmonoxide CO bleek verlaagd met maar liefst 89% van 104 ppm naar 11 ppm;
  • de rookgastemperatuur bleek te zijn afgenomen van 409°C naar 364°C (-11%).

Na 12 maanden

De brandstofleverancier van Westward is de brandstoffen al voortijdig op zijn depot gaan additiveren met XBEE. Daardoor hadden de XBEE enzymen enkele weken de tijd om de brandstof te optimaliseren in plaats van enkele dagen. Dit resulteerde in verdere verbetering van het verbrandingsproces en een toegenomen generator output van 2,000 kWh naar een recordbrekende 2.150 kWh met uitzonderlijke uitschieters tot maar liefst 2.350 kWh!

Minder kosten en meer rendement door toepassing van hightech enzymtechnologie