• +31(0)85 - 303 48 90

Voorkomt

bacterieproblemen

Minder kosten

en meer rendement

Gecertificeerd

erkend & aanbevolen

Disclaimer

Disclaimer voor www.xbeebenelux.nl

XBEE Benelux (Kamer van Koophandel: 65410661) verleent u hierbij toegang tot www.xbeebenelux.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

XBEE Benelux behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
XBEE Benelux spant zich in om de inhoud van www.xbeebenelux.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.xbeebenelux.nl aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van XBEE Benelux.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.xbeebenelux.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.xbeebenelux.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan XBEE Benelux nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij XBEE Benelux.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van XBEE Benelux, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Top